• Digitalizacija pomeni nov razvojni izziv za slovensko gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja. Podobno kot je gradnja železnic v 19. stoletju pomenila prednost ali zaostajanje.
  • MGRT bo na dogodku predstavilo svoje ključne podporne ukrepe v skupni vrednosti preko 20 mio EUR, vključno s podporo MSP pri digitalizaciji in internacionalizaciji svojega poslovanja.
  • Digitalno inovacijsko stičišče bo predstavilo svoje delovanje in ponudbo za podjetja.
  • Predstavile se bodo dobre prakse programov Javnega, štipendijskega, razvojnega,  invalidskega in preživninskega sklada za podjetja, zaposlene in sodelovanje z visokošolskimi zavodi oz. študenti (Kompetenčni centri za razvoj kadrov in Po kreativni poti do praktičnih izkušenj).
  • Predstavili se bodo rezultati sodelovanja inženirjev, raziskovalcev in podjetij kot so Polycom in Yaskawa z namenom spodbujanja drugih 200 podjetnikov in udeležencev, da si želijo iti po podobni poti.
  • Štiri mednarodne delavnice (za vodje: kako premagati izzive spremenljivega gospodarskega okolja, kadrovike: medgeneracijsko sodelovanje, podporno okolje: zgodba e-Estonije, razvojnike: industrija 4.0) ter druge teme: Razvoj kompetenc z uporabo Blockchain tehnologije, razvoj ukrepov podpornega okolja, kadrovski hiti kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, …)
  • Ali bomo uspeli dohiteti najboljše in najhitrejše? Potrebno se bo učiti, voditi in povezovati, kar je tudi moto konference, ki je povezala ključne akterje podpornega okolja na področju digitalizacije.
  • Prenos bo potekal 1. dan, 22. 10. 2018 v živo preko facebook povezav.