SLOVENIAN DIGITALIZATION COMPETENCES

»Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij«

Dvodnevni dogodek: konferenca, predstavitve in delavnice.

Mednarodne strokovnjake, ki bodo plenarno predstavili ključne izzive, obstoječe rešitve in predloge, bomo angažirali na delavnicah naslednji dan pri naslavljanju naslednjih izzivov.

IZZIV 1: OPERATIVNOST IN OPRIJEMLJIVOST DIGITALIZACIJE

Industrija 4.0, disrupcija, internet stvari, veliki podatki, umetna inteligenca, pametne tovarne, …, digitalna transformacija so besede, ki jih slišimo na konferencah, v medijih in beremo o njih ter smo je deležni preko svoje najljubše digitalne naprave, preko socialnih in profesionalnih omrežij. Ali in kako se je lotiti, koliko stane? Kakšne so prednosti?

–        Preverili smo stanje v podjetjih Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, rezultate bomo predstavili na konferenci.

–        Alexander Engels [.de] bo prikazal kako vpeljati industrijo 4.0 v prakso,

–        Toomas Turk [.ee] bo delil zgodbo o e-Estoniji,

–        Hubert Kosler bo s strokovnjaki predstavil zgodbo Yaskawe, Simon Oman Polycoma.

IZZIV 2: OPOLNOMOČITI VODJE IN TEAME

Če je še do nedavnega bilo eno od ključnih vprašanj na področju digitalne transformacije podjetij, ali gre za področje, ki je v domeni informatikov ali »še kaj več«, je danes jasno, da gre za strateško področje razvoja podjetja, ki vključuje VSE VIDIKE poslovanja in oddelke podjetij. Največji vpliv na uspešnost digitalne preobrazbe podjetij je v pripravljenosti VODIJ. Mednarodna raziskava MIT Sloane in Deloitte je leta 2015 izpostavila naslednje tri točke: (1) do digitalne zrelosti vodi digitalna strategija podjetij, (2) digitalno zrele organizacije štirikrat bolj zagotavljajo razvoj potrebnih kompetenc, (3) digitalizacija mora biti vodena z vrha, vodje ne rabijo obvladovati tehnologije, ampak morajo imeti sposobnost ugotoviti VREDNOST digitalne tehnologije za prihodnost organizacije.

–        Daniel Newman [.us] bo predstavil kako voditi in razvijati organizacijo, ki bo odporna na izzive prihodnosti,

–        Holly Moore [.us] bo predstavila kako spodbujati sodelovanje mladih v vedno bolj digitalnih delovnih okoljih,

–        Predsedniki gospodarskih združenj in družb bodo predstavili ključne izzive in rešitve.

IZZIV 3: POVEZATI VIRE

V Sloveniji in Evropi se organizira podporno okolje in sveženj ukrepov namenjenih podjetjem pod okriljem MGRT, vzpostavlja se Digitalno inovacijsko središče (Digital Innovation Hub), ki bo imel poslanstvo razvoja kompetenc za digitalno transformacijo.

–        Predstavili bomo konkretne ukrepe MGRT ter rezultate.

–        Predstavili bomo kako razvijati delovanje podjetij v sodelovanju s podpornim okoljem.